Výuka Angličtiny Praha

Individuální kurzy na míru

Úvod

 

 

Nabízím profesionální individuální výuku anglického jazyka v Praze. Kromě toho, že je anglický jazyk a literatura mým velkým koníčem, vystudovala jsem tento obor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a mám výborně zvládnutou metodiku výuky. Díky osmileté praxi mám bohaté zkušenosti s výukou dospělých z různých oborů, s různými zájmy a požadavky. Každý se učí jiným způsobem a nelze na všechny aplikovat stejnou metodu. Proto přistupuji ke svým studentům nejen jako k lidem s různou jazykovou úrovní a s profesním pozadím, ale jako k různým osobnostem, kteří pokaždé vyžadují jiný přístup k tomu, aby dokázali co nejlépe rozvinout svůj jazykový potenciál.
Výuka probíhá v místě, které si sami určíte a za dojíždění není žádný příplatek.

 

 

Zaručuji výrazný pokrok již po prvních deseti hodinách. Ušetříte nejen svůj čas, ale také své peníze. Za pár hodin profesionálně vedené individuální výuky se naučíte podstatně více než při pravidelné docházce do skupinových kurzů.

 

METODIKA VÝUKY:

 

  Každému vypracuji vlastní studijní plán. Ke každému přistupuji jednotlivě - podle jeho dosavadních znalostí, profesnímu zaměření, koníčků a zájmů.

 

  Veškeré výukové materiály jsou vybírány přímo na míru z osvědčených učebnic (viz. níže) či autentických zdrojů (novinové články a diskuze, úryvky z krásné literatury, letáky a průvodce). Vše dostanete nakopírované zdarma.

 

  Individální forma dovoluje stoprocentní nasazení studenta i lektora po celou dobu výuky, což představuje v důsledku tu největší efektivitu. Hodiny jsou pečlivě připravovány dopředu, takže neexistují žádná hluchá místa a mají na sebe návaznost.

  Studenti jsou vedeni k tomu, aby získávali větší seběvedomí v jazyce, což je nezbytným předpokladem pro používání angličtiny v konverzaci.

●  Gramatika je vyučována v kontextu konverzačních témat, takže si ji studenti osvojují přímo v hodině a umí jí používat nejen k vyplňování testových cvičení, ale v běžné konverzaci.

●  Díky pečlivě vybíraným tématům a profesionálnímu přístupu si studenti rozvíjí komunikační schopnosti nejen v angličtině, ale i na obecné rovině.

 

 

 

POUŽÍVANÉ MATERIÁLY:

 

 

Učebnice:

Raymond Murphy: Essential Grammar in Use (Cambridge)

Raymond Murphy: English Grammar in Use (Cambridge)

Martin Hewings: Advanced Grammar in Use (Cambridge)

Stuart Redman: English Vocabulary in Use (Cambridge)

David Cotton, et al.: Market Leader (Longman)

John and Liz Soars: New Headway (Oxford)

Sarah Cunnigham, Peter Moor: New Cutting Edge (Longman)

Chris Redstone, Gillie Cunningham: Face to Face (Cambridge)

Clive Oxenden, et. al.: New English File (Oxford)

Libuše Dušková, et al.: Stručná mluvnice angličtiny (Academia)

Ludmila Kollmannová, et al.: Angličtina pro samouky (Státní ped.nakl.)

Cvičné testy a cvičení k FCE, CAE, CPE, TOEFL etc.

 

 

Časopisy:

Bridge (Dagmar Prosková, Zuzana Pernicová)

Hello (Pete Miller)

Easy English (Milan Bronclík)

 

Internetové zdroje:

www.radio.cz/en

www.bbc.co.uk

www.anglictinacz.com

 

... a další

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________